Detall - esport2316-12094
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2316-12094
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
201.06
Dimensió de l'espai de pràctica
16,84x11,94
Tipus d'instal·lació
29
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (200 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2316
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6