Detall - esport2319-12107
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2319-12107
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
19540
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament privat
Superfície de l'espai esportiu
765
Dimensió de l'espai de pràctica
42x15
Tipus d'instal·lació
23
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives (608 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Bàsica Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2319
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6