Detall - esport2319-51222
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2319-51222
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
19540
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament privat
Superfície de l'espai esportiu
158.4
Dimensió de l'espai de pràctica
18,8x8,8
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala Esportiva II
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2319
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6