Detall - esport2320-12116
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2320-12116
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
27740
Nom del tipus de gestió
Xarxa supralocal
Superfície de l'espai esportiu
950
Dimensió de l'espai de pràctica
35x23
Tipus d'instal·lació
23
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives (608 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Doble Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2320
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6