Detall - esport2320-12117
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2320-12117
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
27740
Nom del tipus de gestió
Xarxa supralocal
Superfície de l'espai esportiu
215
Dimensió de l'espai de pràctica
21,5x10
Tipus d'instal·lació
29
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (200 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva I
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2320
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6