Detall - esport2321-12139
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2321-12139
Nombre d'espais
3
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
49
Dimensió de l'espai de pràctica
14x3,5
Tipus d'instal·lació
636
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes de petanca
Descripció de la instal·lació
Pistes de Petanca
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2321
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6