Detall - esport2323-12102
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2323-12102
Nombre d'espais
5
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
648
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
42
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes de tennis
Descripció de la instal·lació
Pista de Tennis
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2323
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6