Detall - esport2325-12140
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2325-12140
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
3200
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
40
Nom del tipus d'instal·lació
Camps d'atletisme (3200 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista d'Atletisme
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2325
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6