Detall - esport2325-12142
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2325-12142
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
2688
Dimensió de l'espai de pràctica
59x39
Tipus d'instal·lació
3578
Nom del tipus d'instal·lació
Camp de futbol 7
Descripció de la instal·lació
Camp de futbol 7
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2325
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6