Detall - esport2325-12143
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2325-12143
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
6528
Dimensió de l'espai de pràctica
97x61
Tipus d'instal·lació
32
Nom del tipus d'instal·lació
Camps poliesportius (4560 m2)
Descripció de la instal·lació
Camp de fútbol
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2325
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6