Detall - esport2325-12145
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2325-12145
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
987.75
Dimensió de l'espai de pràctica
40,9x20,5
Tipus d'instal·lació
26
Nom del tipus d'instal·lació
Pavellons esportius (640 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Doble Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2325
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6