Detall - esport23808-23809
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport23808-23809
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
592.5
Dimensió de l'espai de pràctica
25x12,5 / 5x5
Tipus d'instal·lació
52
Nom del tipus d'instal·lació
Piscines a l'aire lliure
Descripció de la instal·lació
Piscina a l'aire lliure
Observacions
En servei estacional
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports23808
Municipi
08247
Comarca
24
Tema
6