Detall - esport2387-8342
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2387-8342
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
480
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
41
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1
Descripció de la instal·lació
Pista Bàsica Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2387
Municipi
08255
Comarca
14
Tema
6