Detall - esport25131-31492
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport25131-31492
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
1848
Dimensió de l'espai de pràctica
52x29
Tipus d'instal·lació
25
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives (1408 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Triple Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports25131
Municipi
08181
Comarca
41
Tema
6