Detall - esport25288-41320
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport25288-41320
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
6400
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
32
Nom del tipus d'instal·lació
Camps poliesportius (4560 m2)
Descripció de la instal·lació
Camp de futbol
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports25288
Municipi
08242
Comarca
7
Tema
6