Detall - esport25376-31524
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport25376-31524
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
5820
Dimensió de l'espai de pràctica
92x57
Tipus d'instal·lació
32
Nom del tipus d'instal·lació
Camps poliesportius (4560 m2)
Descripció de la instal·lació
Camp Futbol
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports25376
Municipi
08181
Comarca
41
Tema
6