Detall - esport25411-41140
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport25411-41140
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7760
Nom del tipus de gestió
- Sense identificar -
Superfície de l'espai esportiu
4692
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
44
Nom del tipus d'instal·lació
Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1
Descripció de la instal·lació
Camp de futbol
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports25411
Municipi
08104
Comarca
6
Tema
6