Detall - esport2543-4283
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2543-4283
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
66
Nom del tipus de gestió
Directa: entitat esportiva
Superfície de l'espai esportiu
5390
Dimensió de l'espai de pràctica
93x52
Tipus d'instal·lació
32
Nom del tipus d'instal·lació
Camps poliesportius (4560 m2)
Descripció de la instal·lació
Camp de Futbol
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2543
Municipi
08101
Comarca
13
Tema
6