Detall - esport2550-4313
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2550-4313
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
66
Nom del tipus de gestió
Directa: entitat esportiva
Superfície de l'espai esportiu
15129
Dimensió de l'espai de pràctica
118x120
Tipus d'instal·lació
34
Nom del tipus d'instal·lació
Camps poliesportius (8322 m2)
Descripció de la instal·lació
Camp de Beisbol
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2550
Municipi
08101
Comarca
13
Tema
6