Detall - esport2557-4332
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2557-4332
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
66
Nom del tipus de gestió
Directa: entitat esportiva
Superfície de l'espai esportiu
9800
Dimensió de l'espai de pràctica
99x67
Tipus d'instal·lació
34
Nom del tipus d'instal·lació
Camps poliesportius (8322 m2)
Descripció de la instal·lació
Camp de Rugbi
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2557
Municipi
08101
Comarca
13
Tema
6