Detall - esport2624-4478
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2624-4478
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
27740
Nom del tipus de gestió
Xarxa supralocal
Superfície de l'espai esportiu
201
Dimensió de l'espai de pràctica
13,8x14,6
Tipus d'instal·lació
29
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (200 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala Esportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2624
Municipi
08101
Comarca
13
Tema
6