Detall - esport2629-4485
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2629-4485
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
27740
Nom del tipus de gestió
Xarxa supralocal
Superfície de l'espai esportiu
155
Dimensió de l'espai de pràctica
13,5x11,5
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala Gimnàstica General
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2629
Municipi
08101
Comarca
13
Tema
6