Detall - esport26960-26961
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport26960-26961
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
416.15
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
2368
Nom del tipus d'instal·lació
Frontons i pistes amb frontó
Descripció de la instal·lació
Pista de frontó
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports26960
Municipi
08191
Comarca
7
Tema
6