Detall - esport27580-27600
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport27580-27600
Nombre d'espais
3
Tipus de gestió
66
Nom del tipus de gestió
Directa: entitat esportiva
Superfície de l'espai esportiu
612.5
Dimensió de l'espai de pràctica
24x11,4
Tipus d'instal·lació
42
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes de tennis
Descripció de la instal·lació
Pista de tennis
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports27580
Municipi
08158
Comarca
11
Tema
6