Detall - esport2799-4887
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2799-4887
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
100
Dimensió de l'espai de pràctica
10x10
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala Spinning
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2799
Municipi
08101
Comarca
13
Tema
6