Detall - esport2799-4888
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2799-4888
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
356.5
Dimensió de l'espai de pràctica
31x11,5
Tipus d'instal·lació
31
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (350 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala Fitness
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2799
Municipi
08101
Comarca
13
Tema
6