Detall - esport2873-16211
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2873-16211
Nombre d'espais
12
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
64
Dimensió de l'espai de pràctica
16x4
Tipus d'instal·lació
636
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes de petanca
Descripció de la instal·lació
Pistes de Petanca
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2873
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6