Detall - esport2875-16214
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2875-16214
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
60
Dimensió de l'espai de pràctica
10x6
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2875
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6