Detall - esport2876-16222
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2876-16222
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
1056
Dimensió de l'espai de pràctica
40x22
Tipus d'instal·lació
24
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives (968 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Doble Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2876
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6