Detall - esport2876-16231
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2876-16231
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
602.25
Dimensió de l'espai de pràctica
33,5x13,5
Tipus d'instal·lació
23
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives (608 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Bàsica Poliesportiva amb Frontó
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2876
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6