Detall - esport2880-16258
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2880-16258
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
19540
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament privat
Superfície de l'espai esportiu
553.32
Dimensió de l'espai de pràctica
28,8x14,4
Tipus d'instal·lació
41
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1
Descripció de la instal·lació
Pista Bàsica Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2880
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6