Detall - esport2906-16336
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2906-16336
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
222
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
2368
Nom del tipus d'instal·lació
Frontons i pistes amb frontó
Descripció de la instal·lació
Frontó
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2906
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6