Detall - esport31489-34580
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport31489-34580
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
592.5
Dimensió de l'espai de pràctica
25x12,5/5x5
Tipus d'instal·lació
35
Nom del tipus d'instal·lació
Piscines cobertes (1600 m2)
Descripció de la instal·lació
Vas esportiu i vas de xipolleig
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports31489
Municipi
08181
Comarca
41
Tema
6