Detall - esport31489-34581
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport31489-34581
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
63
Dimensió de l'espai de pràctica
5x3
Tipus d'instal·lació
54
Nom del tipus d'instal·lació
Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)
Descripció de la instal·lació
Vas petit aire lliure
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports31489
Municipi
08181
Comarca
41
Tema
6