Detall - esport31489-34583
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport31489-34583
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
182
Dimensió de l'espai de pràctica
26x7
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala Musculació i Tonificació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports31489
Municipi
08181
Comarca
41
Tema
6