Detall - esport31500-31520
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport31500-31520
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
62
Nom del tipus de gestió
Indirecta: concessió
Superfície de l'espai esportiu
6552
Dimensió de l'espai de pràctica
100x63
Tipus d'instal·lació
33
Nom del tipus d'instal·lació
Camps poliesportius (6615 m2)
Descripció de la instal·lació
Camp Doble Poliesportiu
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports31500
Municipi
08181
Comarca
41
Tema
6