Detall - esport32280-32300
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport32280-32300
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
1624
Dimensió de l'espai de pràctica
50x25
Tipus d'instal·lació
52
Nom del tipus d'instal·lació
Piscines a l'aire lliure
Descripció de la instal·lació
Vas esportiu de 50
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports32280
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6