Detall - esport33881-33882
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport33881-33882
Nombre d'espais
2
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
120
Dimensió de l'espai de pràctica
12x10
Tipus d'instal·lació
33640
Nom del tipus d'instal·lació
Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran
Descripció de la instal·lació
Espai lúdic i de salut per a gent gran
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports33881
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6