Detall - esport33947-33948
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport33947-33948
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
120
Dimensió de l'espai de pràctica
12x10
Tipus d'instal·lació
33640
Nom del tipus d'instal·lació
Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran
Descripció de la instal·lació
Espai lúdic i de la Salut per a la gent gran
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports33947
Municipi
08191
Comarca
7
Tema
6