Detall - esport34284-34617
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport34284-34617
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
62
Nom del tipus de gestió
Indirecta: concessió
Superfície de l'espai esportiu
905.1
Dimensió de l'espai de pràctica
25x16,6/16,5x9
Tipus d'instal·lació
36
Nom del tipus d'instal·lació
Piscines cobertes (2000 m2)
Descripció de la instal·lació
Vas esportiu i vas d'ensenyament
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports34284
Municipi
08231
Comarca
17
Tema
6