Detall - esport34284-34626
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport34284-34626
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
62
Nom del tipus de gestió
Indirecta: concessió
Superfície de l'espai esportiu
960
Dimensió de l'espai de pràctica
20x16 /20x16
Tipus d'instal·lació
52
Nom del tipus d'instal·lació
Piscines a l'aire lliure
Descripció de la instal·lació
Vasos aire lliure
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports34284
Municipi
08231
Comarca
17
Tema
6