Detall - esport34284-34627
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport34284-34627
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
62
Nom del tipus de gestió
Indirecta: concessió
Superfície de l'espai esportiu
67.14
Dimensió de l'espai de pràctica
9,43x7,12
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala Ioga
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports34284
Municipi
08231
Comarca
17
Tema
6