Detall - esport34284-34628
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport34284-34628
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
62
Nom del tipus de gestió
Indirecta: concessió
Superfície de l'espai esportiu
157.85
Dimensió de l'espai de pràctica
17,5x9,02
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala Musculació i Tonificació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports34284
Municipi
08231
Comarca
17
Tema
6