Detall - esport34303-34485
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport34303-34485
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
62
Nom del tipus de gestió
Indirecta: concessió
Superfície de l'espai esportiu
555.5
Dimensió de l'espai de pràctica
25x8,5/12x6,5
Tipus d'instal·lació
36
Nom del tipus d'instal·lació
Piscines cobertes (2000 m2)
Descripció de la instal·lació
Vas d'ensenyament i vas esportiu
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports34303
Municipi
08158
Comarca
11
Tema
6