Detall - esport34303-34568
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport34303-34568
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
62
Nom del tipus de gestió
Indirecta: concessió
Superfície de l'espai esportiu
193.36
Dimensió de l'espai de pràctica
5x5/6,6x6,6
Tipus d'instal·lació
54
Nom del tipus d'instal·lació
Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)
Descripció de la instal·lació
Altres vasos petits
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports34303
Municipi
08158
Comarca
11
Tema
6