Detall - esport35180-35821
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport35180-35821
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
189.1
Dimensió de l'espai de pràctica
15,5x12,2
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala Esportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports35180
Municipi
08295
Comarca
11
Tema
6