Detall - esport35288-35300
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport35288-35300
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7760
Nom del tipus de gestió
- Sense identificar -
Superfície de l'espai esportiu
56.25
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports35288
Municipi
08295
Comarca
11
Tema
6