Detall - esport35363-51260
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport35363-51260
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
19540
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament privat
Superfície de l'espai esportiu
154.8
Dimensió de l'espai de pràctica
25,8x6
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala Esportiva
Observacions
Paviment de rajola ceràmica
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports35363
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6