Detall - esport38480-38520
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport38480-38520
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
66
Nom del tipus de gestió
Directa: entitat esportiva
Superfície de l'espai esportiu
511.5
Dimensió de l'espai de pràctica
25x12,5
Tipus d'instal·lació
35
Nom del tipus d'instal·lació
Piscines cobertes (1600 m2)
Descripció de la instal·lació
Vas esportiu
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports38480
Municipi
08191
Comarca
7
Tema
6