Detall - esport38820-38840
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport38820-38840
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
390
Dimensió de l'espai de pràctica
26x9
Tipus d'instal·lació
1175
Nom del tipus d'instal·lació
Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1
Descripció de la instal·lació
Altres vasos
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports38820
Municipi
08231
Comarca
17
Tema
6